incarcare...

Certificare Clădiri Verzi

Certificare Clădiri Verzi
green_building_aquarius.jpg

Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie și pentru 36% din emisiile de CO2 în UE. Performanța energetică a clădirilor reprezintă cheia pentru atingerea obiectivelor UE cu privire la Climă și Energie, adică reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră și 20% economie de energie până în 2020 după cum este menționat în 2010/31/EU Directiva pentru Eficiența Energetică a Clădirilor. De asemenea începând cu 31 decembrie 2020 clădirile noi din UE trebuie să consume energie „aproape de zero” lucru care va trebui să fie obținut „în mare masură” din surse regenerabile.

Împreună cu partenerii nostri locali și internaționali am intrat într-un proces de cercetare a surselor de energie regenerabile, constând în identificarea oportunităților atât la nivel local și național, precum și în optimizarea implementării lor ca o sursă viabila și o alternativă eficientă din punct de vedere al costurilor la sursele de energie tradiționale, în concordanță cu solicitările directivelor Europene. În acest scop, am pregătit și coordonat studii pentru parcuri eoliene și solare și proiecte de centrale de cogenerare.

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) este un sistem de certificare a clădirilor verzi recunoscut pe plan internațional, efectuat prin verificarea unei terțe părti asupra unei clădiri sau comunități proiectate sau deja constituite folosind strategii ce urmăresc îmbunătațirea tuturor parametrilor importanți: economia de energie, eficiența consumului de apă, reducerea emisiilor de CO2, îmbunățatirea calității mediului interior, administrarea resurselor și grija pentru impactul acestora.

Începând cu 2008, câțiva membri ai echipei noastre au început un proces de pregătire pentru a deveni evaluatori BREEAM. Până la sfârșitul anului 2012, Aquarius Grup se mândrește cu obținerea primei certificări verzi a unei clădiri de birouri conform schemei Breeam International 2009 în România. Până la mijlocul anului 2013, Aquarius Grup are 3 proiecte pregătite pentru înregistrare și evaluare conform acestei metodologii, însumând mai mult de 165.000 mp de clădiri de birouri cu performanța energetică îmbunătățită și impact asupra mediului redus.

Conștienți de solicitările directivelor UE, am înregistrat în 2010 propriul sediu ca primă clădire înregistrată BREEAM In-Use din România în vederea reducerii propriului consum de energie, îmbunătățirea mediului de lucru, promovarea sănătații, confortului și ridicarea nivelului de conștientizare al membrilor noștri cu privire la impactul acțiunilor noastre zilnice asupra mediului înconjurător.

BREEAM este o marcă înregistrată a BRE (the Building Research Establishment Ltd. număr marcă înregistrată E5778551). Semnele, logourile și simbolurile BREEAM aparțin sub drept de autor lui BRE și sunt reproduse cu permisiune.


LEED


LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) este un sistem de certificare a clădirilor verzi recunoscut pe plan internațional, efectuat prin verificarea unei terțe parti asupra unei clădiri sau comunități proiectate sau deja constituite folosind strategii ce urmăresc îmbunătățirea tuturor parametrilor importanți: economia de energie, eficiența consumului de apă, reducerea emisiilor de CO2, îmbunătățirea calității mediului interior, administrarea resurselor și grija pentru impactul acestora.

Dezvoltat de către U.S. Green Building Council (USGBC), LEED conferă proprietarilor de clădiri și operatorilor acestora o bază concretă pentru identificarea, implementarea, practica și cuantificarea metodelor utilizate la proiectarea, construcția, punerea în funcțiune și întreținerea clădirilor cu ajutorul soluțiilor „verzi”.

În 2012, Aquarius Grup este implicată în înregistrarea și evaluarea a 3 proiecte majore cu o suprafață cumulată de peste 150.000 mp cu performanță energetică îmbunătățită și impact asupra mediului redus.


  • BREEAM Certification in the Design Phase using BREEAM 2009 scheme
  • Green certification under USGBC scheme (LEED)
  • BREEAM Certification in Design and Past Construction phases using BREEAM 2013 scheme
  • BREEAM Certification in Design and Past Construction phases using BREEAM 2016 scheme
  • BREEAM IN-USE Green Certification for Existing Building
  • BREEAM IN-USE Green Certification for Existing Building
  • LEED ‘Platinum’ certification Q1 2017
  • -->