incarcare...

Protectia datelor

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

1. SCOPUL PREZENTEI NOTIFICĂRI

Prezenta notificare descrie modul în care colectăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), Legea privind Protecția Datelor și orice alte legi, regulamente de implementare naționale și legislație secundară, modificate sau actualizate din când în când, din România.

Practicile noastre privind datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata sunt descrise mai jos.

2. DESPRE NOI

Aquarius Grup denumit în continuare ("noi", "nouă", "al nostru" și "ai noștri") este o societate de consultanță în construcții cu adresa sediului social în Str. Olteniei nr. 31, Sector 1, București, România 012841 și e-mail: office@aquariusgrup.ro. 

Conform Legislației privind Protecția Datelor și prezenta notificare, suntem "operator de date". Asta înseamnă că suntem responsabili să decidem cum deținem și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal. În conformitate cu Legislația privind Protecția Datelor, suntem obligați să vă notificăm despre informațiile conținute în această notificare de confidențialitate. 

Am numit Responsabili cu Protecția Datelor. Responsabilii noștri cu Protecția Datelor sunt Punctele noastre de Contact pentru Protecția Datelor și sunt responsabili de asistența în legătură cu întrebările legate de această notificare de confidențialitate sau cu felul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să contactați Punctele noastre de Contact pentru Protecția Datelor, puteți face acest lucru utilizând datele de contact menționate la punctul 13 (Contactați-ne), după cum s-a menționat. 

3. CUM PUTEM COLECTA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Obținem date cu caracter personal despre dumneavoastră, de exemplu, atunci când:

" furnizați un CV pentru angajare sau acționați în calitate de prestator de servicii pentru noi; 

" sunteți angajat sau contractat de noi 

" ne contactați prin e-mail, telefon, poștă (de exemplu, atunci când aveți o întrebare despre serviciile sau posibilitatea de angajare la noi)

" datele cu caracter personal sunt obținute de la părți terți și/sau resursele disponibile publicului pentru materialele de referință.

  4. CE FEL DE INFORMAȚII AVEM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ 

  Informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră pot include (dar nu se limitează la) următoarele: 

  datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa, data nașterii și numerele de referință CNP); 

  " date de contact pe care le-am avut cu dumneavoastră în legătură cu prestarea, sau prestarea propusă de servicii; 

  " detalii despre serviciile pe care ni le-ați prestat; 

  " corespondența și comunicarea noastră cu dumneavoastră; 

  " informații despre orice reclamații și întrebări pe care ni le-ați adresat; 

  " Informații pe care le primim din alte surse, cum ar fi informații disponibile publicului, informații furnizate de actualul sau fostul dumneavoastră angajator. 

  " Analize medicale anuale de la societate conform cerințelor legii muncii. 

  5. CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE DEȚINEM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

  Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri necesare îndeplinirii contractului nostru cu dumneavoastră, sau cu clienții noștri și pentru a ne respecta obligațiile legale. 

  Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile necesare îndeplinirii contractului nostru cu clienții noștri. Acest lucru poate include prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care sunteți angajat, subcontractant, furnizor sau client al clientului nostru. 

  Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul propriilor noastre interese legitime, cu condiția ca aceste interese să nu depășească niciunul dintre propriile dumneavoastră interese, drepturi și libertăți care necesită protecția datelor cu caracter personal. Aceasta include prelucrarea pentru dezvoltarea activității, scopuri statistice și de gestionare. 

  Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite scopuri suplimentare cu consimțământul dumneavoastră, și în aceste circumstanțe limitate, în cazul în care consimțământul dumneavoastră este necesar pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci aveți dreptul să vă retrageți acordul de prelucrare în aceste scopuri specifice. 

  Rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe mai mult decât o bază legală, în funcție de scopul specific pentru care folosim datele dumneavoastră. 

  Situații în care vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal 

  Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru: 

  " a ne îndeplini obligațiile care decurg din contractele încheiate între dumneavoastră, clienții noștri și noi (care vor fi, cel mai adesea, pentru furnizarea serviciilor noastre); 

  " a ne îndeplini obligațiile care decurg din contractele încheiate între clienții noștri și noi (care vor fi, cel mai adesea, pentru furnizarea serviciilor noastre) în care să fiți sub-consultant sau furnizor sau client al clientului nostru; 

  " a vă oferi informații referitoare la serviciile noastre care considerăm că vă interesează; 

  " a vă informa despre orice modificare a serviciilor noastre. 

  În anumite circumstanțe, putem anonima sau pseudonimiza datele cu caracter personal astfel încât să nu mai poată fi asociate cu dumneavoastră, caz în care le putem folosi fără a vă anunța în prealabil. 

  În cazul în care refuzați să ne furnizați anumite informații când vi se solicită, este posibil să nu putem realiza contractul pe care l-am încheiat cu dumneavoastră. În mod alternativ, este posibil să nu ne putem respecta obligațiile legale sau de reglementare. 

  De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal fără cunoștința sau consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu prezenta notificare, în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal sau avem voie să facem acest lucru. 

  Păstrarea Datelor 

  Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care sunt colectate. 

  Atunci când evaluăm perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, luăm în considerare: 

  " cerințele activității noastre și serviciile oferite; 

  " orice obligații statutare sau legale; 

  " scopurile în care am colectat inițial datele cu caracter personal; 

  " motivele legale pe care ne-am bazat prelucrarea; 

  " tipurile de date cu caracter personal pe care le-am colectat; 

  " cantitatea și categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal; și 

  " dacă scopul prelucrării ar putea fi îndeplinit în mod rezonabil prin alte mijloace. 

  Următoarele informații oferă îndrumări privind perioadele de păstrare referitoare la diferitele tipuri de date: 

  Clienți și Furnizori Existenți 

  Vom păstra datele cu privire la datele de contact și activitatea trecută pe termen nelimitat. Rețineți că software-ul nostru contabil și fiscal nu ne permite să eliminăm datele referitoare la anii fiscali specifici și, prin urmare, datele păstrate pe software-ul nostru vor rămâne până când vom putea elimina persoana vizată în întregime în conformitate cu cerințele legale complete din România. 

  Foști Clienți și Furnizori 

  Vom păstra datele privind înregistrările fiscale și contabile pe o perioadă de zece ani de la sfârșitul anului fiscal la care se referă informațiile. Acestea pot include, dar nu se limitează la, facturi, note de credit, informații privind salarizarea, evidențe contabile, detalii privind veniturile și plăți fiscale. 

  Procesul de revizuire a înregistrărilor noastre pentru cele gata de distrugere va fi efectuat doar o dată pe an. Prin urmare, pentru perioada imediat următoare încetării serviciilor noastre, vom avea în continuare câteva date timp de mai mult de zece ani. 

  Modificarea scopului 

  În cazul în care trebuie să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal dintr-un alt motiv, altul decât în scopul pentru care le-am colectat, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal numai în cazul în care acest motiv este compatibil cu scopul inițial. 

  În cazul în care este necesar să utilizați datele dumneavoastră cu caracter personal într-un scop nou, vă vom notifica și vă vom comunica baza legală care ne permite să procedăm astfel înainte de a începe orice nouă prelucrare. 

  6. SCHIMBUL DE DATE 

  De ce să schimbați datele mele cu caracter personal cu părți terțe? 

  Vom schimba datele dumneavoastră cu caracter personal cu părți terțe în cazul în care suntem obligați prin lege, în cazul în care este necesar să se administreze relația dintre noi sau în cazul în care avem un alt interes legitim pentru a proceda astfel. 

  Ce furnizori terți de servicii prelucrează datele mele cu caracter personal? 

  "Părțile terțe" includ furnizorii terți de servicii. Următoarele activități sunt realizate de furnizorii terți de servicii: servicii IT, servicii de consiliere profesională, auditori și evaluatori din partea organismelor noastre de reglementare, servicii de administrare și servicii bancare. 

  Toți furnizorii terți de servicii sunt obligați să ia măsuri de securitate rezonabile și adecvate din punct de vedere comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Permitem doar furnizorilor noștri terți de servicii să vă prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre. 

  Cum rămâne cu alte părți terțe? 

  Este posibil să schimbăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu alte părți terțe, de exemplu în contextul vânzării sau restructurării posibile a activității. De asemenea, este posibil să schimbăm datele cu caracter personal cu un organism de reglementare sau pentru a respecta legea. 

  7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (EEA) 

  Vom transfera doar datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră în afara SEE, atunci când acest lucru este necesar prin lege sau ca rezultat al propunerii în care ați oferit consimțământul prealabil în vederea participării. 

  8. SECURITATEA DATELOR 

  Am pus în aplicare măsuri de securitate rezonabile și adecvate din punct de vedere comercial pentru a preveni ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie pierdute accidental, utilizate sau accesate în mod neautorizat, modificate sau dezvăluite. În plus, limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal la acei angajați, agenți, contractanți și alte părți terțe care trebuie să le cunoască din motive comerciale. Ei vor prelucra doar datele dumneavoastră cu caracter personal conform instrucțiunilor noastre și vor fi supuși unei obligații de confidențialitate. 

  Pentru a menține securitatea site-ului web, avem o politică strictă de alocare a parolelor și orice întrebări care vin prin intermediul site-ului web sunt trimise prin e-mail. Aceste e-mailuri sunt direcționate către parteneri și utilizatorul acceptă faptul că, prin utilizarea facilității de interogare, aceștia acceptă ca datele lor de contact să fie trimise și stocate. 

  Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal. Cu toate acestea, trebuie să știți că utilizarea Internetului nu este în întregime sigură și, din acest motiv, nu putem garanta securitatea sau integritatea informațiilor cu caracter personal care sunt transferate de la dumneavoastră sau către dumneavoastră prin intermediul Internetului. 

  Am instituit proceduri pentru a face față oricăror încălcări suspectate privind securitatea datelor și vă vom notifica pe dumneavoastră și orice autoritate de reglementare aplicabilă în legătură cu o încălcare suspectată în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm astfel. 

  9. DREPTURI DE ACCES, CORECTARE, ȘTERGERE ȘI RESTRICȚIONARE 

  Datoria dumneavoastră de a ne informa despre schimbări 

  Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem să fie corecte și actuale. În cazul în care informațiile dumneavoastră cu caracter personal se modifică, vă rugăm să ne anunțați orice schimbări pe care trebuie să le cunoaștem contactându-ne, utilizând detaliile de contact de mai jos. 

  Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal 

  În anumite circumstanțe, prin lege aveți dreptul: 

  " Să solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal. Acesta vă permite să primiți detalii despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le procesăm în mod legal. 

  " Să solicitați corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. 

  " Să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal acolo unde nu există motive întemeiate să continuăm prelucrarea acestora. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos). 

  " Să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cele ale unei părți terțe) și există ceva despre situația dumneavoastră particulară ce vă face să doriți să vă opuneți prelucrării pe această bază. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți în cazul în care vă prelucram informațiile cu caracter personal în scopuri de marketing direct. 

  " Să solicitați restricția prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne cereți să suspendăm prelucrarea datelor cu caracter personal despre dumneavoastră, de exemplu dacă doriți să stabilim acuratețea sau motivul prelucrării acestora. 

  " Să solicitați transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către un alt operator de date, în cazul în care prelucrarea se face pe baza consimțământului, efectuată prin mijloace automate și acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

  În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, trimiteți prin e-mail la adresa noastră de contact pentru protecția datelor: office@aquariusgrup.ro 

  Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă accesa datele cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă în cazul în care solicitarea dumneavoastră de acces este evident nefondată sau excesivă. În mod alternativ, putem refuza să respectăm cererea în astfel de situații. 

  S-ar putea să trebuiască să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a accesa informațiile (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o altă măsură de securitate adecvată pentru a ne asigura că informațiile cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească. 

  10. DREPTUL DE A VĂ RETRAGE ACORDUL 

  În circumstanțele limitate în care v-ați dat acordul cu privire la colectarea, prelucrarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un anumit scop, aveți dreptul să vă retrageți în orice moment acordul pentru prelucrarea respectivă. Pentru a vă retrage acordul, trimiteți un e-mail la adresa noastră de contact pentru protecția datelor, după cum s-a menționat mai sus. 

  După ce primim notificarea că v-ați retras acordul, nu vom mai prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal (datele cu caracter personal) în scopul sau scopurile pe care ați convenit inițial, cu excepția cazului în care avem o altă bază legitimă în acest sens. 

  11. LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB 

  Site-ul nostru web conține link-uri către alte site-uri web. Prezenta Notificare de Confidențialitate se aplică doar acestui site web, astfel încât atunci când accesați link-uri către alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate. 

  12. MODIFICĂRI ALE PREZENTEI NOTIFICĂRI 

  Orice modificări pe care le-am putea face la notificarea noastră de confidențialitate în viitor vor fi actualizate pe site-ul nostru web la: www.aquariusgrup.ro. 

  Prezenta notificare de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la data de 9 mai 2018. 

  13. CONTACTAȚI-NE

  În cazul în care aveți întrebări cu privire la prezenta notificare sau în cazul în care doriți să ne comunicați modul în care doriți să fie prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un e-mail la Punctul de Contact pentru Protecția Datelor, sau contactați-i în scris la adresa sediului nostru social. 

  De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere la Biroul Comisarului pentru Informații (ICO), autoritatea de supraveghere din România pentru probleme de protecție a datelor, în orice moment.